Klik hier  als de nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.

LOGO

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief Bridge the Gap Kerst 2022


Dinsdag 10 januari 2022 vertrekken wij eindelijk weer naar Vientiane, de hoofdstad van Laos, voor onze 26e missie. Dit na twee jaar stilstand vanwege de Corona-epidemie. Sinds 1995 tot en met 2020 mochten wij jaarlijks met onze Stichting kinderen met aangeboren aangezichtsafwijkingen behandelen, zoals bijvoorbeeld een hazenlip. Kinderen uit de armste lagen van de bevolking, eerst in Vietnam en later in Laos.

Nu de door de Laotiaanse overheid genomen corona-maatregelen versoepeld zijn, is reizen naar en in Laos weer toegestaan. Voor onze komende missie lijken de vooruitzichten goed te zijn. Er is al uitgebreider contact geweest met de collega’s in het Mahosot Ziekenhuis en ook zij verheugen zich er op ons weer te zien en met ons samen te werken. Toen wij in januari 2020 naar huis gingen was er sprake van een startende nieuwbouw naast het ziekenhuis. Nu zal deze klaar zijn en zijn wij heel benieuwd wat we aan zullen treffen. De nieuwbouw is gefinancierd door de Chinese overheid en zal naar Chinese maatstaven zijn ingevuld. Hopelijk hebben zij ook de inrichting van verpleegafdelingen en het OK-complex voor hun rekening genomen. Doordat we een aantal dagen langer in Laos kunnen verblijven zullen we hopelijk meer patiënten behandelen, samen met onze Laotiaanse collega’s en wellicht ook weer een aantal complexere gevallen. Dit keer gaan we niet opereren in de provincie.

Onze participatie in de vanuit de Dental School opgezette opleiding Kaakchirurgie krijgt ook dit jaar weer hopelijk een invulling. Door de aanstelling van een nieuwe decaan zijn er weer nieuwe kansen om de samenwerking tussen de Dental School en Bridge the Gap te intensiveren. Een onderwijsprogramma gedurende ons verblijf krijgt al vorm, ook al doordat een aantal onderwerpen zijn aangedragen door onze Laotiaanse collega’s waarover zij verder geïnformeerd en ook opgeleid willen worden. En ook dit jaar is het weer de bedoeling de patiënten gezamenlijk te behandelen zodat wij van hen en zij van ons steeds weer wat kunnen leren.

Het team bestaat dit jaar weer grotendeels uit de bekende vaste krachten, zeven personen, waarbij we bij onze anesthesisten Kamil Wojciechowicz weer mogen verwelkomen die ons team een aantal jaar geleden ook tijdens een missie heeft versterkt.

Naast onze activiteiten worden we ook dit jaar weer ondersteund door lokale hulptroepen bestaande uit een aantal expats die een belangrijke ondersteunende taak op zich hebben genomen waarbij met name ook de postoperatieve zorg een belangrijk onderdeel is. Deze bestaat vooral uit het geven van voedsel en soms ook kleding aan patiëntjes en vaak ook de directe familie. Reis- en verblijfkosten worden verder door ons vergoed voor deze over het algemeen buitengewoon arme families.

Ik wil namens het hele, weer zeer gemotiveerde team eenieder die ons steunt en een warm hart toedraagt fijne feestdagen toewensen en alvast een zeer voorspoedig en gelukkig 2023. Vanuit Laos houden wij u natuurlijk ook dit jaar weer op de hoogte van de altijd weer bijzondere patiëntenzorg, al onze avonturen en de verdere mogelijk spannende ontwikkelingen.


Just de Mol van Otterloo,
Voorzitter Stichting Bridge the Gap


De eerste patiënt

Jaarbericht Bridge the Gap 2022

De eerste patiënt voor onze volgende missie in januari 2023 heeft zich reeds gemeld. Hij komt uit de Luang Namtha provincie in het noorden van Laos tegen de Chinese grens aan.Via het netwerk van Dr Leila Srour, een Amerikaanse kinderarts, heeft de familie hem aangemeld voor behandeling van zijn dubbelzijdige lipspleet.

Leila komt ook dit jaar ons team weer versterken. Niet alleen door haar kennis van de kindergeneeskunde, specifiek ook voor de situatie in Laos, maar ook doordat zij vloeiend Laotiaans spreekt is zij onmisbaar voor de communicatie tussen ons team en de ouders van de patiënten en de patiënten zelf.

Na twee jaar van gedwongen thuis  blijven en op afstand contact houden met de Laotiaanse collegae en hen via de mail en een beeldverbinding, waarbij wij op verzoek behandelplannen bespraken, kunnen wij nu weer onze missies in Laos hervatten.Belangrijk is dat wij de jonge collegae kunnen trainen, zowel in operatietechnieken  en -vaardigheden, alsook door hen vertrouwd te maken met het teamconcept, waarbij verschillende specialismen samenwerken om een optimaal resultaat voor de patiënt te bewerkstelligen bij gecompliceerde behandelingen.

In deze Kerstmaand doen wij graag een beroep op uw bereidheid ons werk ook met een geldelijke bijdrage te steunen. Een donatie wordt ten zeerste op prijs gesteld en u weet Bridge the Gap is een stichting met een ANBI goedkeuring en bij onze kleine stichting is er geen overhead en komen de donaties voor de volle honderd procent direct ten goede aan de operationele activiteiten. De bestuursleden en het team van doktoren zijn allen vrijwilligers.

Het bankrekeningnummer is; NL85ABNA0433493291 ten name van Stichting Bridge the Gap.

Hartelijk dank voor uw steun.

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier Afmelden .

 

https://www.stichtingbridgethegap.nl  -  info@stichtingbridgethegap.nl